Bli medlem

Priser for medlemskap i Haugesund Turistforening, Lokallag Sauda Turlag 2020 er som følger:

Familiemedlemskap                                    kr  1275,-

Hovedmedlem                                              kr    710,-             

Ungdom (19 – 26 år )                                  kr    360,- 

Skoleungdom (13 – 18 år)                          kr    220,-          

Barnas Turlag (0 – 12 år)                           kr    135,-      

Husstandsmedlemskap                              kr    390,-

Honnør  (67 år og over)                              kr    555,-  

Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn i dag via DNTs hovedsider