Bli medlem

Priser for medlemskap i Sauda Turlag  for 2016 er som følger:

Tittel 1 Tittel 2
Familiemedlemskap kr 1180,-
Hovedmedlem kr  660,-
Ungdom (19-26 år, født 1991-1998) kr 340,-
Honnør (67 år og over) kr 510,-
Barnas Turlag (0-12 år) kr 125,-
Skoleungdom (13-18 år) kr 205,-
Husstandsmedlemskap kr 330,-