Velkommen til Sauda Turlag

Sauda Turlag har pr- november 2018 411 medlemmer.

I turprogrammet prøver me å gi tilbud til ulike aldrar, interesse og kondisjon både vinter og sommar. Me arrangerer over 20 turar i året. I fleire år har me arrangert "5 turar"

Turlaget si hytte på Øvre Sandvatn har fått ei skikkelig renovering. Det er kledd med asfaltplater, skifta kledning og vindauge på to vegger.Innvendig er alle rom mala tak, vegger og golv. Stien innover på vestsida av vatnet er merka og varda så det er skikkeleg fin sti innover. Austsida er også varda og merka slik at nå kan ein gå ei fin rundløype om ein vil.