Turer

DNT har jobbet frem en egen smittevernplan basert på myndighetenes retningslinjer innenfor dette feltet. Turlederne gjennomfører et eget smittvernkurs rettet mot å lede aktiviteter i DNT.   

Inntil videre blir turene med påmelding. Oppdateringer kommer etter hvert.

Ingen kommende aktiviteter.