Om Oss

Sauda turlag ble stiftet på et konstituerendemøte i Sauda Klubb den 21.11.1989. etter et initiativ fra daværende leder i Sauda næringsutvikling, Harald Østensjø. Sauda Turlag sin første formann ble Osmund Kvammen og turlaget ble et lagt under Haugesund Turistforening.

Per 01.01 2020 har Sauda turlag 392 medlemmer og styrets nåværende formann er Ola Breivik.

Sauda Turlag har som mål å få flest mulig i Sauda ut på tur. Vi prøver i  vårt turprogram og legge opp turer for store og små med varierende kondisjon. 

Utenom det som står i turprogrammet har vi som nytt av året satt  opp  8 postkasser i nærområdet som det skal være geit å kunne nå på den mørke tiden av året. Kassene blir stående til ut april. Og disse blir sannsynligvis satt opp igjen til høsten med diverse forandringer.

Turlaget driver også en hytte på Øvre Sandvatn som de siste årene er blitt betydelig renovert. Den fremstår nå som koselig og er vel vert et besøk. Det er merket turløype inn til hytta på begge sider av vatnet slik at dette blir en fin rundtur om en føler for

Sauda turlag ønsker alle et godt turår.

STYRET I SAUDA TURLAG:

Leder: Ola Breivik

Nestleder: Bjarne Bertelsen

Sekretær: Arve Martin Sagen

Kasserer: Odd-Kåre Håvik

Styremedlemmer:

Brede Rokås

Irene Viland

Anne Grethe Lindseth

Telefonliste:

908 32 801

916 49 267

947 95 889

900 24 021


970 07 852

974 05 890

906 65 103