Om Oss

Sauda Turlag ble stiftet på et konstituerende møte i Sauda Klubb den 21.11.1989. etter et initiativ fra daværende leder i Sauda næringsutvikling, Harald Østensjø. Sauda Turlags første formann ble Osmund Kvammen, og turlaget ble lagt under Haugesund Turistforening. Vi har nesten 400 medlemmer, men har selvsagt lyst på enda flere turvenner. 

I Sauda har vi vakker og spennende natur rett utenfor stuedøren, og Sauda Turlag ønsker at flest mulig skal få oppleve hvor fantastisk turlivet kan være.

Vi har som mål at våre turer skal gi merverdi. Dette vil vi oppnå gjennom å velge spennende turmål, samt bruke kjentmenn -og kvinner som kan fortelle interessante historier om det vi passerer eller ser på turen. Vi mener også at delte naturopplevelser er dobbelt så kjekke, og at det fellesskapet som oppstår når vi går på tur sammen kan gi venner for livet.

Gjennom året arrangerer vi 20-30 turer med ulik lengde og krav til turferdigheter, samt at vi innimellom arrangerer kurs. Vi drifter også ei hytte på Øvre Sandvatn eid av AS Saudefaldene. Den har blitt betydelig renovert de siste årene og er vel verd et besøk. 

STYRET I SAUDA TURLAG:

Leder: Ola Breivik

Nestleder: Bjarne Bertelsen

Sekretær: Arve Martin Sagen

Kasserer: Odd-Kåre Håvik

Styremedlemmer:

Renate Helle Rokås

Irene Viland

Anne Grethe Lindseth

Øvre Sandvatnbrakka
Øvre Sandvatnbrakka

Telefonliste:

908 32 801

916 49 267

947 95 889

900 24 021


905 80 340

974 05 890

906 65 103

Øvre Sandvatn Hytta
Øvre Sandvatn Hytta Foto: Arve Martin Sagen