Om Oss

STYRET I SAUDA TURLAG:

Leder: Anne Grethe Lindseth

Nestleder: Ola Breivik

Sekretær: Arve Martin Sagen

Kasserer: Odd-Kåre Håvik

Styremedlemmer: Bjarne Bertelsen

Brede Rokås

Irene Viland