Kjære Medlemmer

Turfolder og kopp 2021
Turfolder og kopp 2021 Foto: Sauda Turlag

Styret i Sauda Turlag setter stor pris på at du trofast år etter år fornyer ditt medlemskap i Turlaget. Ditt medlemskap er et viktig bidrag til å holde laget i gang.

Folketallet i Sauda har de siste åra gått nedover samtidig som tilbudet på fritidsaktivitetar for voksne, ungdommer og barn har økt. I denne konkurransen har Sauda Turlag klart seg godt. Medlemstallet har holdt seg stabilt på rundt 400 medlemmer fordelt på alle alderstrinn. I 2020 fikk Sauda Turlag 20 nye medlemmer.

Turlaget er nå inne i sitt 32. år. Gjennom alle disse årene har medlemmene stilt opp i styrer, komitéer og som turledere. Denne velviljen er en helt avhengig av for å få laget til å fungere. Det sittende styret setter stor pris på innsatsen og vil sende en stor takk til dere alle. Med dette stabile medlemstallet ser vi lyst på fremtiden og tror at Turlaget har mange gode år foran seg. 

Ønsker alle gamle og nye medlemmer et Godt Nytt Turår. 

Hilsen Styret i Sauda Turlag. 

I år vil alle medlemmer få turfolder og kopp levert hjem .
I år vil alle medlemmer få turfolder og kopp levert hjem . Foto: Sauda Turlag

Er du medlem og har ikke motta folder og kopp? Ta kontakt med oss så skal vi ordne det.

Skrevet av Arve Martin Sagen 19. januar 2021