ÅRSMØTE HAUGESUND TURISTFORENING

Velkommen til årsmøte i Haugesund Turistforening.

Møtet blir avholdt på Edda Kino (Edda 5) 10. mars kl.17.30. Påmelding påkrevd i henhold til smittevernsinstruks.

Sakspapirene kan hentes på HT-huset på Bytunet når de er klare.

Ønsker du alternativt å følge møtet via Teams/digitalt, må dette varsles via e-post.

Kontaktinformasjon: